Klinická studie Evelle


Podle výzkumu provedeného v kosmetologickém ústavu Skin Investigation and Technology Institute v Hamburku je díky pravidelnému užívání dvou tablet Evelle denně možné udržet si mladistvou pleť, zpomalit vznik vrásek a zlepšit pružnost pokožky.

Studie trvala tři měsíce a zúčastnilo se jí 62 žen ve věku 45-73 let. Polovina z nich užívala 2 tablety Evelle denně, zatímco druhé polovině žen byly podávány identické tablety s neúčinným placebem.

Všem účastnicím byla změřena a naskenována pleť na začátku, v polovině a na konci studie. Ilustrační obrázek ukazuje viditelně hladší pleť ženy užívající po 12 týdnů Evelle v porovnání s pletí ženy, která užívala jen placebo. Zjištěn byl rovněž rozdíl v pružnosti pleti.Díky využití moderního měřicího přístroje a fotografického skenu vzorku kůže mohli odborníci ze Skin Investigation and Technology Institute
v Hamburku sledovat změny struktury a pružnosti pleti.
Na fotografickém skenu také mohli pozorovat změny hloubky vrásek, které v Evelle skupině vykazovaly viditelné zlepšení.

Studie prokazuje, že dodáváním deseti bioaktivních výživných látek, které jsou obsaženy v tabletách Evelle, můžete proces stárnutí kůže skutečně zpomalit. Vědecké studie a výzkumné projekty potvrdily, že vstřebají-li se výživné látky v těle a dostanou se krevním oběhem do tkání kůže, mají schopnost obnovit elasticitu kůže a omezit vznik vrásek.

Pečujte o svou pleť

Placebem kontrolovaná klinická studie ukázala, že na rozdíl od žen v kontrolní skupině si ženy užívající Evelle udržovaly stav své kůže na normální úrovni.

Výsledky po 6 týdnech: ve skupině žen užívajících Evelle se zvýšila pružnost pleti.

Výsledky po 12 týdnech: skupina žen užívajících Evelle měla hladší pleť ve srovnání s placebo skupinou.